sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เรื่องน่ารู้: กง

เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าและไหล ขึ้นเป็นกอ สูง 0.5-2 เมตร ใบเดี่ยวตั้งตรง เรียงแน่นจากโคนกอ รูปหอกขนาดกว้าง 1.5-15 ซม. ยาว 20-120 ซม. แผ่นใบเหนียวหนา ดอกสีเขียวอมเหลืองถึงขาว ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ยาว 20-120 ซม. มีใบประดับใหญ่รองรับ ดอกย่อยแยกเพศ อยู่เดี่ยว ๆ หรือกระจุก2-3 ดอก กลีบดอก 6 กลีบ เรีย ...

อ่านต่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2562
2. สศก. ชูธงสนับสนุนพืชโกโก้ และกล้วยไม้ สร้างโอกาสจากการคืนสิทธิ GSP อเมริกา

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจงถึงการที่สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ GSP สินค้าเกษตรบางรายการไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงหลักอย่างกุ้งและทูน่า ที่หลายฝ่ายกังวลอย่างแน่นอน พร้อมทั้งชูนโยบายส่งเสริมและการปลูกโกโก้ในประเทศ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอก ...

อ่านต่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
3. เกษตรฯ Kick off ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

12 ธันวาคม 2562 กษ. Kick off ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จับมือภาคี 10 กระทรวง ลงนาม MOU พร้อมกัน 25 ธ.ค. นี้ เพื่อให้บริการในสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด และฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ของขวัญปีใหม่เกษตรกร ประชาชนไทย      นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตาม ...

อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
4. กาญจนบุรี 2 พริกขี้หนูสวนพันธุ์ใหม่เม็ดจิ๋วแต่แจ๋ว

กรมวิชาการเกษตร เปิดโฉมพริกขี้หนูสวนพันธุ์ใหม่ “กาญจนบุรี 2” เผยลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูงกว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ติดดอกออกผลไวแซงพันธุ์การค้าและพันธุ์เกษตรกรอย่างน้อย 1 เดือน คุณสมบัติอัดแน่นตรงความต้องการผู้บริโภค ผลเล็ก เหยียดตรง ผิวเรียบเป็นมัน ไร้กลิ่นเหม็นเขียว เหมาะกินสดรสชาติเผ็ดเว่อร์นางสาวเส ...

อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
5. มันเทศพันธุ์ใหม่ "พิจิตร 2" คุณสมบัติครบ ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรม

กรมวิชาการเกษตร ส่งมันเทศพันธุ์พิจิตร 2 ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแป้ง พันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง แป้งสูง แถมขนาดหัวใหญ่ตรงความต้องการโรงงาน เผยปี 2562 ปั๊มยอดพันธุ์กว่า 5 แสนยอด ขยายผลปลูกต่อในพื้นที่เกษตรกรได้ถึง 27 ไร่นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่ามันเทศเป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิ ...

อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
6. ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งแห่งแรกของเอเชีย

ผศ.ชามา พานแก้ว อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี ที่ได้ทำงานด้านการวิจัย การสอน ทั้งจากงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้เติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการข ...

อ่านต่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

แจ้งเตือน

1. แนะรับมือไรแดงแอฟริกันในส้มเขียวหวาน

สภาพอากาศแห้งแล้ง ในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นถึงหนาว และกลางวันมีอากาศร้อน กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มเขียวหวานให้เฝ้าระวังไรแดงแอฟริกันในระยะติดผล จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง อยู่ที่บริเวณหน้าใบหรือด้านบนใบ กรณีที่มีการระบาดรุนแรง อาจพบการทำลายของไรที่บริเวณหลังใบ และที่ผลส้มเขียวหวา ...

อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
2. ประมงเตือนหนาวสลับร้อนฝนตก ระวังโรคระบาดสัตว์น้ำแพร่กระจาย

นายบรรจง  จำนงศิตธรรม  รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ระยะนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน มีอากาศหนาวเย็นลง แต่บางพื้นที่มีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ทำให้อุณหภูมิของน้ำในรอบวันแตกต่างกันมาก ลักษณะเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพปลาเป็นอย่างมาก ทำให้ปลาอ่อนแอ ป่วย และติดโรคง่าย ทั้งนี้ ช่วงต้นหนาว ระหว่างเด ...

อ่านต่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
3. เตือนชาวสวนผักรับมือราน้ำค้าง

กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด อาทิ กะหล่ำปลีกะหล่ำดอก กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม และบรอกโคลี เตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้าง สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ระยะต้นกล้า ใบเลี้ยงจะเกิดจุดแผลสีน้ำตาล ทำให้ลำต้นเน่าหรือแคระแกร็น ระยะต้นโต จะพบอาการเริ่ม ...

อ่านต่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
4. กรมวิชาการเกษตรเตือนระวังโรคราแป้งกุหลาบ

ระยะนี้อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกกุหลาบ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคราแป้ง สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบ โดยจะพบอาการของโรคได้กับทุกส่วนของพืช บนใบอ่อน หรือดอกตูม เริ่มแรกจะแสดงอาการบนผิวใบ เกิดรอยแผลจุดสีชมพูเข้ม ต่อมาจะพบเชื้อ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ถามตอบ

1. สวัสดีค่ะ สอบถามข้อมูลกุหลาบค่ะ พอดีเพิ่งซื้อกุหลาบมาปลูก มีทั้งแบบพุ่มและเลื้อยค่ะ ทุกต้นลงกระถาง ไม่ได้ปลูกลงดิน1. กุหลาบที่ได้มามีดอกติดมากับต้น ลองค้นหาข้อมูลแนะนำให้ตัดดอกออกแล้วรอดอกล็อตใหม่ออกมา อันนี้ควรทำหรือไม่คะ (ทั้งแบบพุ่มและเลื้อยหรือเปล่าคะ)2. ช่วงหน้าฝน กุหลาบทั้งแบบพุ่มและเลื้อยต้องตัดดอกออกให้หมดเลยหรือเปล่าคะ หรือแบบเลื้อยสามารถปล่อยเลื้อยและปล่อยดอกได้คะ3. วิธีการพ่นสารไล่แมลงโดยวิธีชีวภาพ ที่มีส่วนผสมของยาสูบ และน้ำยาล้างจานเป็นส่วนประกอบ ถ้าพ่นโดนดอกกุหลาบจะเป็นอะไรหรือไม่4. ในกรณีพ่นเพื่อป้องกันไว้ก่อน ยังไม่เจอแมลงจะพ่นโดนใบ/ต้น/ดอกโดยตรงได้เลยหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
2. สวัสดีค่ะ ขอสอบถามชื่อต้นไม้ค่ะ พอดีไปซื้อต้นไม้มา แม่ค้าบอก- ต้นสีแดงชื่อต้น ตรีเพชร- ต้นสีเขียวชื่อต้น ไอยเรศไปหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่เจอเลยค่ะ รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าชื่ออะไรคะ เพราะกลัวว่าจะดูแลผิด
อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
3. สวัสดีครับ มี 2 คำถามเรื่องปุ๋ยโปแตสเซียมครับคำถามที่ 1 อยากสอบถามว่างานวิจัยเรื่องการใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 กับ ปุ๋ยโปแตสเซียมซัลเฟต 0-0-45 กับต้นทุเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 (ข้อมูลที่อ่านมาจากลิงค์นี้ครับ http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/KC0401093.pdf) ยังมีความถูกต้องหรือไม่ครับ เพราะปุ๋ยโปแตสเซียมซัลเฟตราคาแพงกว่า โปแตสเซียมคลอไรด์และหายากกว่ามากคำถามที่ 2 จุลธาตุคลอรีน ซึ่งพืชต้องการน้อยมาก แต่มีอยู่ในปุ๋ย 0-0-60 เกือบครึ่งหนึ่ง ถ้าใส่ลงไปในดินทุกๆ ปี จะมีผลอันตรายอะไรต่อพืชหรือไม่ อย่างไรครับ
อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
4. ขอความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่งและการควบคุมทรงพุ่มครับ ผมเพิ่งเริ่มทำสวนมังคุดได้ 2 -3 ปี มีต้นเก่าติดที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8-15 นิ้ว สูง 10-15 ม. มีกิ่งจำนวนมากและโค้งลง หลายกิ่งก็แตกด้านบนเนื่องจากคนงานปีนขึ้นไปเก็บ และทรงพุ่มทึบมาก มีตะไคร่เกาะที่ลำต้นและใบหนามากสิ่งที่ทำไปแล้วคือ- ตัดกิ่งหลักด้านล่างออกเพื่อให้สามารถเดินเข้าไปที่โคนต้นได้สะดวก- ตัดกิ่งหลักที่ซ้อนทับกัน 5-10 กิ่ง- ตัดยอดให้ต้นเตี้ยลง- ตัดริดกิ่งแขนงด้านในที่รกออกให้เหลือเฉพาะกิ่งแขนงด้านปลายกิ่งหลัก- ริดกิ่งแขนงด้านบนออกทั้งหมดผลก็คือ ลักษณะกิ่งหลักจะมีรูปร่างคล้ายกระบวยตักน้ำแปะติดกับลำต้น มีแสงแดดส่องเข้ามาที่ในทรงพุ่มได้พอสมควร ใบเริ่มจะเริ่มไม่มีตะไคร่มาเกาะ คำถามที่ 1 อยากถามว่า การตัดแต่งกิ่งที่ทำไปแล้ว ทำได้ถูกต้องหรือไม่ ตัดมากเกินไป หรือน้อยเกินไปหรือไม่ มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกหรือไม่คำถามที่ 2 อยากถามว่า ใบมังคุด ในกรณีที่ แสงส่องลงมาเต็มใบ เข้าใจว่าใบมังคุดสามารถสังเคราะห์แสงได้แน่นอน แต่ในกรณีที่แสงแดดส่องลงมาโดนแค่ครึ่งใบ หรือแค่บางส่วน ของใบ ใบมังคุดใบนั้นจะสังเคราะห์แสงได้ตามส่วนที่โดนแสง หรือไม่ได้เลยคำถามที่ 3 ผมฉีดไทโอยูเรียผสมกับยูเรียบางส่วน เพื่อกระตุ้นการแตกใบอ่อนในเดือนสิงหาคม-กันยายน เพื่อให้บริหารจัดการหนอนแมลงได้ง่าย แต่เพื่อนชาวสวนบอกว่า การฉีดพ่นไทโอยูเรียหรือยูเรีย จะทำให้กิ่งกรอบหักง่าย ข้อมูลนี้จริงหรือไม่ครับมีคำถามที่ 4 ครับ ผมเห็นเพื่อนชาวสวนขูดตะไคร่ที่อาศัยอยู่ที่ลำต้นมังคุดจนสะอาดเกลี้ยงเกลา อยากถามว่า มีความจำเป็นต้องทำหรือไม่ครับ ถ้าไม่ทำได้ก็จะประหยัดต้นทุนแรงงานครับ
อ่านต่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
5. อยากได้ข้อมูลเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ในคลังผลงานวิจัยและพัฒนาปี 54 ของกรมวิขาการเกษตรครับ
อ่านต่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
6. สวัสดีค่ะ มีเรื่องรบกวนอีกแล้วค่ะ กระเจี๊ยบแดงที่ปลูกไว้ยังไม่ทันแก่จัด แต่พบเพลี้ยแป้งเข้าไปอยู่ในกลีบเลี้ยงเต็มไปหมดเลยค่ะ ใช้น้ำฉีดไล่ก็ไม่ออกค่ะ อยากได้วิธีกำจัดแบบอินทรีย์ ขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562