sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เรื่องน่ารู้: ครกเหล็ก

หรือ ว่านหัวสืบ เป็นไม้ล้มลุกลำต้นเป็นหัวใต้ดิน ส่วนเหนือดินสูง 50-90 ซม. ใบเดี่ยวรูปขอบขนานแกมหอก ปลายแหลม เส้นใบขนานแตกจากโคนใบ ขอบใบเรียบขนาดกว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-10 ซม. ดอกสีเขียวอ่อนหรือสีม่วง ออกเป็นช่อคล้ายร่มตามกิ่งหรือยอด ดอกห้อยลง กลีบดอกเชื่อมกันคล้ายระฆังปลายแยกเป็น 6 กลีบ ที่โคนกลีบมีรยาง ...

อ่านต่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. หนุ่มปทุมธานี ปลูก ข้าวโพดหวาน สลับกับ กล้วยหอม 70 วัน เก็บผลผลิตขายได้เงิน

คุณธนิสร ชีพประกิต หรือ คุณต่าย อยู่บ้านเลขที่ 10/3 หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เคยปลูกส้มเขียวหวานมาก่อน เมื่อโรครุมเร้าต้นส้ม ได้หันมาปลูกกล้วยหอมแทน คุณต่าย บอกว่า ทำกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ราว 200 ไร่ มีส้มเขียวหวาน 20 ไร่ มะนาว 30 ไร่ กล้วยหอมทอง 40 ไร่ และอื่นๆ กล้วยหอม ...

อ่านต่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
3. เตือนชาวสวนยาง...พบเชื้อราระบาดหนัก ‘นราธิวาส’ อ่วม! เสียหายนับแสนไร่

นายวีระ นุ้ยผอม ผอ.กยท.สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด ม.9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ตรวจพบว่าต้นยางพารามีการแพร่ระบาดของ เชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพ ...

อ่านต่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
4. การเสวนาทางวิชาการ “แบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย" วันที่ 25 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะเกษตร จะจัดเสวนาเรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเผยแพร่ความรู้ การนำเสนอข้อมูลท ...

อ่านต่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
5. เรื่องน่ารู้: ว่านดอกดินขาว

เป็นพืชเบียน เกาะอาศัยแย่งอาหารจากรากพืชชนิดอื่น ลักษณะคล้ายกับขนุนดินแต่สีอ่อนกว่าและขนาดเล็กกว่า สูง 6-8 ซม. ลำต้นเป็นก้อนขรุขระใต้ดิน ขนาด 2-3 ซม. ใบเดี่ยวขนาดเล็ก ออกตรงข้าม 3-6 คู่ ดอกออกเป็นช่อสีเหลืองอ่อน เพศผู้และเพศเมียอยู่แยกต้น ช่อแก่จะส่งก้านขึ้นเหนือผิวดินเป็นกลุ่มหรือกระจุก อาจจะมีมากก ...

อ่านต่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
6. เครื่องหมักขยะอินทรีย์ ฝีมือ มก. ใช้ได้ทั้งบ้านและชุมชน

ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นักวิจัยจากฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าของผลงานดร.ลักขณา กล่าวว่า การคิดค้นเครื่องหมักขยะอินทรีย์ มุ่งเน้นที่การใช้ประโยชน์ได้สะดวกและจูงใจในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ให้เ ...

อ่านต่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

แจ้งเตือน

1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ช่วง 18 -21 ต.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง สำหรับภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนช่วง 22-24 ต.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนจะ ...

อ่านต่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
2. เตือนเกษตรกรปลูกกล้วย ระวังโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง

โรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองที่เกิดจากสปอร์ของเชื้อรา Cercospora musae ปลิวมากับลม หรือติดไปกับใบจากต้นที่เป็นโรคอาการเริ่มแรกพบจุดเล็กๆสีเหลือง ต่อมาจุดจะขยายใหญ่ขึ้น เป็นขีดสีเหลืองยาวขนานไปกับแนวเส้นใบ ขนาดของแผลจะโตขึ้นมีรูปร่างเหมือนรูปไข่ ตรงกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทา แผลคล้ายรูปตา มีวงสีเหลือง ...

อ่านต่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
3. เตือนชาวนาเฝ้าระวัง แมลงหล่า+เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ฤดูฝนปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ถึงขั้นส่งผลให้เกิดภัยแล้งกลางฤดูฝน ได้สร้างภาวะเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืช...วันนี้ปรากฏผล แมลงหล่า และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เริ่มระบาดแล้ว จากการตรวจวัดพยากรณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ สัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน ...

อ่านต่อ วันที่ 25 กันยายน 2562
4. เตือนภัยโรคระบาดของทุเรียนช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เนื่องจากการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนยังคงมีการระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การที่มีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จนบางครั้งไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคได้ แนวทางที่จะบรรเทาความรุนแรง ...

อ่านต่อ วันที่ 24 กันยายน 2562

ถามตอบ

1. อยากสอบถามว่า ในฟาร์มบุ๊คแจ้งว่าส่งเงินเข้า ธกส.หมดแล้ว แต่เงินเข้าแค่ 5,375 บาท เงินเข้าไม่ครบตามจำนวนไร่ที่ลงไป ต้องทำอย่างไรเงินถึงจะได้ครบคะ หรือต้องรอคะ เอกสารตามที่แนบค่ะ พอดีไปสอบถามที่เกษตรอำเภอแล้วค่ะ ทางเกษตรบอกว่าส่งเรื่องแล้ว รอแค่ทาง ธกส.โอนเงินให้ แต่ทาง ธกส.บอกว่าเรื่องยังไม่มาค่ะ เราก็งงค่ะ เพราะในฟาร์มบุ๊คก็บอกว่าส่งแล้วเรียบร้อย แต่เงินก็เข้าไม่ครบ
อ่านต่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
2. รบกวนสอบถามค่ะ เงินชดเชย ไร่ละ 500 บาท ยังไม่เข้าบัญชี พอเช็กในลิงค์ที่ทาง ธกส.ให้ตรวจสอบ ก็ขึ้นว่า "รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" ตลอดเลยค่ะ ของคนอื่นในหมู่บ้านเดียวกันเข้าทั้ง 2 รอบแล้วค่ะ พอไปตามเรื่องที่ ธกส. ก็บอกว่ารอข้อมูลจากเกษตร พอไปถามที่เกษตร ก็บอกว่า ธกส. ยังไม่ดึงข้อมูล สรุปว่าต้องตามเรื่องที่ใครได้บ้างคะ
อ่านต่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
3. สารเคมีวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด; คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต จะเอายังไงดีครับ
อ่านต่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
4. ยอดทุเรียนที่ใช้สำหรับเสียบยอด ควรมีคุณสมบัติอย่างไรคะ
อ่านต่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
5. รบกวนสอบถามชื่อต้นไม้ค่ะ1. ต้นไม้ในภาพที่แนบมาเจอตอนหมักดินในถังค่ะ ตอนเจอในถังก็งอกออกมายาวแล้วแต่ยังไม่มีใบ แต่ต้นอ่อนค่อนข้างใหญ่มากๆ สงสัยเลยนำออกจากถังหมักดินแล้วนำมาปลูกค่ะ 2. หลังจากที่นำดินที่เพิ่งหมักแล้วหายร้อนมาใช้ อีกต้นหนึ่งที่มีขนๆ ก็จะงอกออกมาเยอะมาก แล้วเพิ่งทราบว่าเกิดจากเศษผักผลไม้ที่นำไปหมักรวมกันในถังหมักดิน เป็นแก้วมังกรค่ะ มีวิธีการปลูกอย่างไรบ้างคะ สามารถลงปลูกในกระถางได้ตอนไหนคะ//ขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2562
6. แม่ของดิฉันขึ้นทะเบียนเกษตรปี 62 ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่เงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ยังไม่เข้าบัญชีค่ะ ทั้งที่ของคนอื่นเงินเข้าบัญชีแล้ว อยากทราบว่าจะได้ไหมคะแล้วจะได้ช่วงไหนคะ
อ่านต่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2562