sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทย คุณสมบัติตอบโจทย์คนรักสุขภาพและผู้สูงวัย สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร วิจัยสำเร็จเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทย คุณสมบัติโดดเด่นให้สารสำคัญด้านสุขภาพบำรุงสมองดีต่อหัวใจ รองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มรักสุขภาพ ปรุงเป็นอาหารกลิ่นไม่คาว เนื้อกรุบกรอบไม่เปื่อยยุ่ย ลุยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเห็ดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรกว่า 3,000 บาทต่อแปลงนางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธ ...

อ่านต่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
2. ส.ป.ก. ตื่นปรับพื้นที่เสื่อมฯ สร้างผู้นำ ผลิตได้-ขายเป็น

จากปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่นำมาให้เกษตรกรใช้ทำกิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรม เป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝน ไม่มีระบบชลประทาน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เผยว่า เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ด ...

อ่านต่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
3. นักวิชาการแนะกลยุทธ์เกษตรกร ซื่อสัตย์-จริงใจเจาะตลาดออนไลน์

ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่า ยุค 4.0 เทคโนโลยีทุกอย่างอยู่บนมือถือ ทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้และการสื่อสาร ทั้ง Facebook, Twitter เข้าสู่ยุคสื่อสารออนไลน์ ยุคการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ หลังลงพื้นที ...

อ่านต่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
4. โอดเลี้ยงหมูขาดทุนสะสม 3 ปี

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยถึงสถานการณ์สุกรในปัจจุบันว่า ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มของเกษตรกรทั่วประเทศ ยังคงยืนราคาที่ 78-79 บาทต่อกิโลกรัม ตามที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศราคาแนะนำ โดยเกษตรกรภาคเหนือให้ความร่วมมือรักษาระดับราคาสุกรขุนไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโ ...

อ่านต่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
5. เนื้อปลอม จากหมูหมักเลือดวัวระบาดหนัก ตรวจตัวอย่างขายออนไลน์พบ ปลอม 100% ก.เกษตรฯระดมพลแก้จริงจัง

“เกษตรฯ” ชูธงนโยบายเกษตร-อาหารปลอดภัย ระดมพล แก้เนื้อวัวปลอมระบาดนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ...

อ่านต่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
6. Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ ยกระดับสุขลักษณะอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต

มื่อวันที่ 5 ส.ค. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า การประชุม Codex Alimentarius Commission (CAC) ครั้งที่ 43 เดิมมีการกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2563 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไว ...

อ่านต่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

แจ้งเตือน

1. เฝ้าระวังโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าในแก้วมังกร

ระยะนี้จะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า มักพบโรคได้ในระยะการเจริญเติบโตของแก้วมังกร จะพบแสดงอาการเริ่มแรกที่กิ่งหรือผลมีจุดสีเหลือง จากนั้นพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสีสนิมเหล็ก บางครั้งพบแผ ...

อ่านต่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
2. สับปะรดให้ระวังโรคยอดเน่ารากเน่า

ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวไร่สับปะรดเฝ้าระวังโรคยอดเน่ารากเน่า ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสับปะรด อาการที่ต้น ใบยอดมีสีซีด โคนใบหรือฐานใบเน่าช้ำมีสีขาวอมเหลืองขอบแผลสีน้ำตาล และส่งกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว เมื่อดึงส่วนยอดจะหลุดได้โดยง่ ...

อ่านต่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
3. เตือนเกษตรกร...ระวังโรคโคนเน่าขาวในถั่วลิสง

ช่วงนี้มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกถั่วลิสง กรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงให้หมั่นสังเกตอาการของโรคโคนเน่าขาว หรือ โรคลำต้นเน่า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii) ที่สามารถพบได้ในระยะการออกดอกจนถึงระยะติดฝักของถั่วลิสง เริ่มแรกจะพบยอด กิ่ง และลำต้นของถั่วลิสงเหี่ยวและยุบเป ...

อ่านต่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
4. แนะรับมือโรคต้นเน่าในข้าวโพด

ในระยะนี้จะมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ให้หมั่นสังเกตอาการของโรคต้นเน่า มักพบแสดงอาการในระยะที่ต้นข้าวโพดเริ่มออกดอกจนถึงระยะต้นข้าวโพด ติดฝัก ซึ่งในระยะนี้ต้นข้าวโพดจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก โดยอาการของโรคจะพบใบข้าวโพดมีสีเขียวอมเทา ต่อมาใบจะเหี่ยวสลด และไหม้แห้ง ...

อ่านต่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ถามตอบ

1. ใบทุเรียนมีลักษณะใบในรูปต้องแก้อย่างไรคะ
อ่านต่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2563
2. ทำไม ระบบ ไม่ส่งข้อมูลการยืนยันสมัครทางอีเมลล์
อ่านต่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2563
3. ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาและทำวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงเอมบริโอของข้าวโพด แต่มีข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ค่ะ อยากสอบถามถึงการใช้เมล็ดข้าวโพด สมมุติว่าจะเก็บฝักข้าวโพดภายในวันนี้ แล้วทำไมจึงต้องทำการทดลองภายในวันที่เก็บฝักข้าวโพดเหรอคะ แล้วถ้าเก็บมาวันนี้ แต่ไม่ได้ใช้วันนี้ ทำไมถึงเก็บรักษาในตู้เย็นไว้ได้แค่ 5 วันคะ
อ่านต่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
4. เรียนถามครับ นี่คือเห็ดอะไร เหมือนกับเห็ดหลินจือหรือไม่ รับประทานได้หรือไม่ครับ
อ่านต่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
5. สอบถามชื่อของแมลงสองตัวนี้ และขอวิธีป้องกันและกำจัดหน่อยค่ะ
อ่านต่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
6. เรียนถามชื่อต้นไม้ครับ
อ่านต่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563