sample image lg
first page

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. อ.ส.ค.จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งศึกษาธุรกิจนมบน 'แพลตฟอร์ม'

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้ อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เปิดเผยว่า อ.ส.ค.จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมพัฒนางานด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Design and Development) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ รูปแบบกิจการ ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
2. เลี้ยงไก่ไข่แบบประหยัดต้นทุน ใช้ของภายในสวนช่วยสร้างผลกำไร

ในยุคปัจจุบันการประหยัดต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรหลายรายให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยให้ได้ผลผลิตกำไรมากขึ้นแล้ว ยังสามารถยึดทำเป็นอาชีพที่ยั่งยืนส่งต่อไปถึงลูกหลานได้ เพราะไม่เกิดภาวะหนี้สินที่ต้องหยุดหรือดำเนินการไป ในส่วนของการเลี้ยงปศุสัตว์ก็เช่นกันเกษตรกรผู้เลี้ยงมี ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
3. เกษตรฯ ย้ำงานบริการช่วงโควิดยังเดินหน้าเต็มสูบ ปรับระบบใหม่ ค้นหาข้อมูลง่าย ใช้บริการสะดวก

กรมวิชาการเกษตรปรับระบบใหม่ใช้บริการง่ายขึ้น ทั้งค้นหาข้อมูลงานบริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านช่องทางเฉพาะกิจ www.doa.go.th/covid-19 ทั้งงานบริการออกใบรับรอง ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ ตรวจรับรอง ออกใบอนุญาต ย้ำพร้อมให้บริการเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์ไม่ปกตินางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิช ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
4. ปศุสัตว์คุมเข้มเคลื่อนย้ายไข่ไก่สกัดโรคระบาด-คุ้มครองปชช.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในอดีตประเทศไทยเคยประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นโรคระบาดสัตว์ปีกและเป็นโรคสัตว์ติดต่อสู่คน ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้าง ผ่านทางไข่ไก่ คน และยานพาหนะขนส่ง แม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคระบาดของโรคไข้หวัดนกมา 10 กว่าปีแล้ว แต่ประเทศเพื่ ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
5. พัฒนาชีวภัณฑ์เมตาไรเซียมปราบด้วงแรด

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ราเขียวเมตาไรเซียมเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ปัจจุบัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้คัดเลือกราเขียวเมตาไรเซียมสายพันธุ์ DOA-M5 ที่มีความจำเพาะเจาะจงในการเข้าทำลายด้วงแรด ซึ่งเป็นศัตรูส ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
6. ห้ามย้ายม้า90วันป้องกันกาฬโรค

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีม้าแข่งในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ล้มตายหลายร้อยตัว ว่ายืนยันสาเหตุที่ม้าล้มตายเกิดจากกาฬโรคแอฟริกาในม้า เป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยเกิดขึ้นได้ในม้า ลา ล่อ อูฐ กรมปศุสัตว์ได้ประกาศให้แ เป็นเขตโรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในก ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563

แจ้งเตือน

1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน พ.ศ.2563

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วง 8-11 เม.ย. 63 ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ และมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดช่วง 12-14 เม.ย. 63 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง รวม ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
2. เตือนระวังเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเตือนระวังเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณใบ กิ่ง ตา และขั้วผล เมื่อมีการระบาดรุนแรงจะทำให้ส่วนต่างๆ ของพืชเหลืองหรือแห้งตาย การระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนมักมีการระบาดเป็นกลุ่มๆ เนื่องจากแมลงชนิดนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เฉพาะระยะตัวอ่ ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
3. อากาศร้อน...ระวังหนอนใยผักบุกพืชตระกูลกะหล่ำ

ช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อนกรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว และบรอกโคลี ให้เตรียมรับมือการเข้าทำลายของหนอนใยผัก สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช จะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆ บนใบและใต้ใบพืชหนอนมีลักษณะเรียวยา ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563
4. กรมวิชาการเกษตรแนะปราบหนอนเจาะผลทุเรียน

ในช่วงที่มีแดดแรงอากาศร้อน และมีฝนตกบางช่วงของวันแบบนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนเจาะผลทุเรียน มักพบการเข้าทำลายในช่วงที่ต้นทุเรียนอยู่ในระยะพัฒนาผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน เกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนในระยะนี้ จะพบการเข้าทำลายตั้งแต่ผลทุเรียนยังเล ...

อ่านต่อ วันที่ 9 เมษายน 2563

ถามตอบ

1. สวัสดีครับ อยากทราบระยะเวลาปลอดภัยของสารเคมีที่ฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืชครับ ว่าแต่ละชนิดหลังจากฉีดพ่น หรือหว่านลงดินแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่จึงปลอดภัยที่จะนำมาบริโภคได้ พยายามหาข้อมูลมานาน แต่หาแทบไม่ได้ครับ
อ่านต่อ วันที่ 1 เมษายน 2563
2. ปลูกมะนาวในกระถาง แล้วผลมีอาการเป็นคราบสีน้ำตาลอย่างในภาพ 3 ผล นอกนั้นก็ยังปกติดีเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ควรตัดทิ้งมั้ยคะ หรือควรจัดการยังไงดี
อ่านต่อ วันที่ 30 มีนาคม 2563
3. ถ้าเราไปลงทะเบียนเกษตรกรเป็นชื่อเรา จะขอเปลี่ยนเป็นชื่อพ่อได้ไหม คือที่จริงไม่ได้ทำงานด้านนี้เลยค่ะ พ่อเป็นคนทำ แต่พ่อใช้ให้ไปลงก็ไป ชื่อโฉนดดันเป็นของเรา ขอยกเลิกขึ้นทะเบียนตัวเราแล้วเปลี่ยนเป็นพ่อนี่ต้องทำยังไงได้บ้างคะ สามารถทำลงในแอปฯ ของเกษตรได้ไหม
อ่านต่อ วันที่ 26 มีนาคม 2563
4. ไม่ทราบว่า มีวิธีจัดการเพลี้ยไฟกุหลาบอย่างไรได้บ้างคะ
อ่านต่อ วันที่ 26 มีนาคม 2563
5. ผลของต้นอะไรครับ
อ่านต่อ วันที่ 16 มีนาคม 2563
6. อันนี้คือต้นอะไรครับ
อ่านต่อ วันที่ 16 มีนาคม 2563