sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เชิญเข้าชม RAMK...พิพิธภัณฑ์ไลเคน แห่งแรกของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ไลเคน แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถานที่รวบรวมตัวอย่างไลเคนในประเทศไทย และตัวอย่างจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับบริจาคมาจาก Prof. Dr. Philip Rundel จดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนอย่างเป็นสากล ใช้ชื่อย่อพิพิธภัณฑ์ว่า RAMK (Ramkhamhaeng University)ฐานข้อมูลพิ ...

อ่านต่อ วันที่ 22 กันยายน 2563
2. กรมปศุสัตว์จับมือเครือข่าย จัดกิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายทวีเสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ...

อ่านต่อ วันที่ 21 กันยายน 2563
3. กฟก. รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงธันวาคม 2563

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดโอกาสให้กษตรกรที่เป็นหนี้ตามกฎหมายกองทุนพื้นฟูฯ ได้รับสิทธิ์ในการจัดการหนี้ โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนหนี้ฯ สามารถยื่นคำขอผ่านองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก ได้ที่ สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศโดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ...

อ่านต่อ วันที่ 21 กันยายน 2563
4. ไก่ขาว...พันธุม ต่อยอดตะเภาทอง

ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์...เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่พื้นเมืองของไทย กับแม่ไก่พื้นเมืองของจีน พันธุ์สามเหลือง (ซาอึ้ง) มีขนสีเหลืองทอง แข้งเหลือง เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนโรคและสภาพอากาศได้ดี เนื้ออร่อย ไม่เหนียวเหมือนไก่บ้าน แต่ไม่ยุ่ย จืดเหมือนไก่พันธุ์ นุ่ม ไขมันน้อย กระดูกยังล่อน ...

อ่านต่อ วันที่ 18 กันยายน 2563
5. เรื่องน่ารู้: ว่านกีบแรด

ว่านกีบแรด หรือ กับม้าลม เป็นว่านกับแรด ได้ชื่อมาจากลักษณะของโคนลำต้น ซึ่งเมื่อโตเต็มที่จะมีลักษณะเป็นกับคล้ายพูหุ้มอยู่ ดูเผิน ๆ คล้ายกับแรด ลำต้นมีลักษณะเป็นแท่งสั้น ๆ จมอยู่ใต้ดินขนาดใหญ่ ก้านใบและตัวใบมีสีเขียวสด มียางเข้มสีแดง กลุ่มของอับสปอร์ออกตามเส้นใบย่อยใกล้ขอบใบ ...

อ่านต่อ วันที่ 17 กันยายน 2563
6. อดีตนักฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์ มูลนิธิชัยพัฒนา แนะปลูกไม้ป่า สร้างความมั่นคงทางอ้อมให้เกษตรกร

ตั้งแต่เริ่มมีการปลดล็อกไม้หวงห้าม ทำให้ช่วง 1-2 ปีหลังมานี้ มีเกษตรกรหลายท่านหันมาให้ความสนใจในการที่จะเริ่มต้นปลูกไม้ป่าไว้ในพื้นที่ตามกรรมสิทธิ์ของตัวเอง ด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป บางคนปลูกเพื่อให้เกิดระบบนิเวศ บางคนปลูกไว้สร้างรายได้ในอนาคต เพราะไม้ป่าเหล่านี้มีมูลค่าที่สูง ซึ่งนอกจากประ ...

อ่านต่อ วันที่ 17 กันยายน 2563

แจ้งเตือน

1. กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ข้าวโพด ระวังโรคราน้ำค้าง ถั่วเหลืองระวังหนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบและมวนถั่วเหลือง

ช่วงวันที่ 23-29 กันยายน 2563 มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือน ข้าวโพดในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ 30 วัน ระวังโรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Peronosclerospora sorghi) ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ ถั่วเหลืองในระยะออกดอก ระวังหนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบและมวนถั่วเหลือง ข้อสังเกตลักษณะอ ...

อ่านต่อ วันที่ 25 กันยายน 2563
2. ผักสลัดให้ระวังโรคใบจุดตากบ

ในระยะที่มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด) ให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบจุดตากบ สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช เริ่มแรกจะพบแผลเป็นจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลอ่อนกระจายอยู่ทั่วใบ เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้นจะมีลักษณะกลมหร ...

อ่านต่อ วันที่ 2 กันยายน 2563
3. แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์ม ระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาดในช่วงนี้ พืชตระกูลปาล์ม เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ปาล์มประดับประเภทหมากต่าง ๆ เป็นต้น ให้ระวังแมลงดำหนามมะพร้าวในช่วงนี้ ซึ่งมีข้อสังเกตลักษณะอาการที่อาจพบทำลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ข ...

อ่านต่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
4. เตือนภัยการเกษตร : มะพร้าว, ทุเรียน, ผักสลัด, งา

ช่วงวันที่ 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 ฝนตกและตกหนักบางพื้นที่ มะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว ระวังด้วงแรดมะพร้าว และด้วงงวงมะพร้าว ส่วนทุเรียนในระยะเก็บผลผลิต/หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตระวังโรคใบติดหรือใบไหม้ (จากเชื้อรา Rhizoctonia solani) ผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเต ...

อ่านต่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

ถามตอบ

1. อยากทราบว่าเป็นต้นอะไรคะ
อ่านต่อ วันที่ 17 กันยายน 2563
2. สมุดเล่มเขียวอยู่ที่บ้าน ต้องการทราบเลขทะเบียนในสมุดเล่มเขียวต้องทำยังไงคะ
อ่านต่อ วันที่ 15 กันยายน 2563
3. สวัสดีครับ ผมสนใจจะปลูกต้นขึ้นฉ่าย อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลและได้ค้นหาข้อมูลใน http://thaifarmer.lib.ku.ac.th แล้วบางส่วน ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นการปลูกในน้ำ อยากจะขอสอบถามว่า1.การปลูกในน้ำและในดินมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้าง2.มีบทความออนไลน์ หนังสือ เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดนี้แนะนำไหมครับ3.วิธีการปลูกผักขึ้นฉ่าย4. ถ้าใช้ไตรโคเดอมาเป็นประจำจะช่วยเรื่องเชื้อราได้ไหมครับขอบคุณมาก ๆ ครับ
อ่านต่อ วันที่ 15 กันยายน 2563
4. ผมสนใจ วัคซีนพืช ของนายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูลติดต่อบ้างมั้ยครับ
อ่านต่อ วันที่ 11 กันยายน 2563
5. รบกวนตรวจสอบหน่อยครับว่าพลูเป็นโรคอะไร ยาตัวไหนรักษาให้หายจากโรคนี้ครับผม เป็นมาอาทิตย์กว่าๆ แล้วครับ
อ่านต่อ วันที่ 10 กันยายน 2563
6. ต้องการสอบถามว่า ม.เกษตรศาสตร์มีการจัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้างมั้ยครับ
อ่านต่อ วันที่ 2 กันยายน 2563