sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เรื่องน่ารู้: ต้างผา

ไม้พุ่ม สูง 6 เมตร ลำต้นมีหนาม ใบเดี่ยว แผ่กว้าง แผ่นใบหยักเว้าลึกเป็นพู 8-9 พู ขอบใบมีซี่หยักไม่สม่ำเสมอ ดอก ออกเป็นช่อซี่ร่มที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกสีเขียวอ่อน เกสรเพศผู้ 8-12 อัน เกสรเพศเมียมีก้านเชื่อมกันเป็นแกน รังไข่ 8-12 ช่อง ผลรูปกรวยคว่ำ มีรอยก้านเกสรเพศเมียติดที่ปลาย ใบ ดอก และผลลวกรับ ...

อ่านต่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
2. เอ็นไอเอชี้ 7 วิถีเกษตรนวัตกรรมดาวรุ่ง รับคนไทยกลับถิ่นฐานสร้างอาชีพใหม่

NIA เผย 7 รูปแบบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำอาชีพเกษตรกรรม หลังพบช่วงการระบาดโควิด-19 คนไทยย้ายกลับถิ่นฐาน และหาลู่ทางสร้างอาชีพใหม่ด้วยการประกอบอาชีพด้านเกษตรสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผย 7 รูปแบบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำอาชีพเกษ ...

อ่านต่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
3. นิวนอร์มอลภาคเกษตร อะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหน

การระบาดของโควิด-19 กระทบต่อทุกชีวิต ว่ากันว่านับแต่นี้ต่อไป นิวนอร์มอลจะกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของทุกอาชีพ แล้วภาคเกษตรยุคนิวนอร์มอล การผลิต การค้าขาย จะเปลี่ยนในแบบไหน“การสำรวจและประเมินโดยมหาวิทยาลัยวาเคนิงเกน เนเธอร์แลนด์ ใน 18 ประเทศแถบเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา เรื่องผลกระทบจากมาตรการการป้องกั ...

อ่านต่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
4. เอ็นไอเอชี้ 7 วิถีเกษตรนวัตกรรมดาวรุ่ง รับคนไทยกลับถิ่นฐานสร้างอาชีพใหม่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผย 7 รูปแบบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำอาชีพเกษตรกรรม หลังพบช่วงการระบาดโควิด – 19 คนไทยย้ายกลับถิ่นฐาน และหาลู่ทางสร้างอาชีพใหม่ด้วยการประกอบอาชีพด้านเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ธุรกิจไบโอรีไฟนารี การจัดการหลังกา ...

อ่านต่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
5. ม.เกษตรฯ แนะไอเดีย “นิวพาสเจอร์ไรส์” ปั้นไทยสู่ฟู้ดเซ็นเตอร์

“ม.เกษตรฯ” ชูมือโปรเปิดโลกทรรศน์ “พาสเจอร์ไรส์แบบใหม่” ไม่ใช้ความร้อนและไม่ทำลายคุณค่าทางอาหาร แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย ปลดล็อกข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์อาหารให้มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นผศ.ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง ...

อ่านต่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
6. วารสารวิชาการด้านควาย Buffalo Bulletin

วารสาร Buffalo Bulletin Vol.39 No.2 (Arp-Jun 2020) ฉบับปัจจุบันเผยแพร่ออนไลน์แล้วที่ http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBuBuffalo Bulletin เป็นวารสารวิชาการด้านควาย ได้รับการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลระดับชาติ เช่น ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น Web of Science (Q4) | Scopus (Q4) ...

อ่านต่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

แจ้งเตือน

1. กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัยการเกษตรฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง มะพร้าวทั้งที่ยังไม่ให้ผลผลิตและที่ให้ผลผลิตแล้ว ระวังหนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว ด้วงแรด และด้วงงวงมะพร้าว ทุเรียน ในระยะเก็บผลผลิต ระวังโรคผลเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora) อากาศร้อนอบอ้าว แดดแรง มีฟ้าครึ้มและฝนตกในบางช่ว ...

อ่านต่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
2. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 1–5 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห ...

อ่านต่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
3. อย่าตื่นตระหนก! พบไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่ในจีน เร่งหามาตรการคุมไวรัส

กรมปศุสัตว์วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรณีที่มีข่าวการตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่มีรายงานข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่านักวิทยาศาสตร์จีนตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน มีลักษณะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดหมูที่ระบาดในปี 2009 โดยไว ...

อ่านต่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
4. เตรียมรับมือหนอนกระทู้หอมในหอมแดง

ช่วงนี้มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม ที่สามารถพบได้ในระยะพัฒนาหัวจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดง มักพบตัวหนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอม ทำให้ใบหอมแดงมีสีขาว จากนั้น หนอนกระทู้หอมจะกัดกินจากใบหอมลงไปถึงหัวหอมแดง ...

อ่านต่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ถามตอบ

1. สอบถามชื่อต้นไม้ครับ
อ่านต่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
2. ขออนุญาตสอบถามชื่อต้นไม้ครับ มีหนามตรงซอกใบ แต่ดอกยังไม่ออกครับเลยไม่มีภาพประกอบ
อ่านต่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
3. ตอนแรก...ผมเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร แล้วชื่อผมหายไปอะครับ แล้วจะกู้ฉุกเฉินได้ไหมครับ
อ่านต่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
4. ขอสอบถามครับ ปลูกผักสลัดไว้แต่โดนแมลงอะไรก็ไม่ทราบครับ(ไม่เคยเจอมาก่อน) เป็นตัวเล็กๆเหมือนก้อนกรวดตัวสีดำๆ แล้วใบก็จะเป็นรอยใบเป็นรอยๆครับ ขอรบกวนสอบถามครับ เป็นตัวอะไรและเรื่องการกำจัดแบบอินทรีย์ครับ ขอบคุณมากๆครับ
อ่านต่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
5. กรณีหัวหน้าครัวเรือนยังไม่เสียชีวิต แต่จะเปลี่ยนชื่อเล่มเขียวเป็นชื่อเราแทนได้ไหม เพราะหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ทำนา
อ่านต่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
6. เป็นสมาชิกในสมุดเล่มเขียว จะเปลี่ยนหัวหน้าแทน เราสามารถเปลี่ยนเองได้ไหม เพราะหัวหน้าเขาไม่สามารถมาเปลี่ยนให้เราได้
อ่านต่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2563