sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58ระหว่าง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขา คือ1.สาขาพืช2.สาขาสัตว์3.สาขาประมง4.สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 5.สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 6.สาขาวิทยาศาสตร์7.สาขาวิศวกรรมศาสตร ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
2. ขอเชิญชม การประกวดความงามสกลนคร ครั้งที่ 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายคนรักษ์ควายจังหวัดสกลนครและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครขอเชิญชม การประกวดความงามสกลนคร ครั้งที่ 1ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14ประกวดในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเก ...

อ่านต่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
3. พิจิตร 2 พริกใหญ่พันธุ์ใหม่เผ็ดน้อย ตอบโจทย์โรงงานผลิตซอสพริก

กรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่ได้พันธุ์ใหม่ พิจิตร 2 คุณสมบัติเข้าทางโรงงานผลิตซอสพริก ผลใหญ่ เรียว ยาว เนื้อหนา สีแดงเข้ม เผ็ดน้อย เกษตรกรถูกใจต้นสูงเก็บเกี่ยวง่าย แถมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกรุ่นต่อไปได้แทนการซื้อใหม่ทุกปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการวิจัยและปร ...

อ่านต่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
4. แบนสารเคมี 3 ชนิด จะมีผลอย่างไร

1.ไกลโฟเสต (Glyphosate) หรือมีชื่อทางการค้าว่า ราวด์อัพ (Roundup) เป็นสารเคมีประเภทดูดซึม จะแสดงผลทำให้วัชพืชตายภายใน 3-4 ชั่วโมง การรับสารชนิดนี้เข้าร่างกายทำให้เกิดอาเจียน คลื่นไส้รุนแรง ชาตามใบหน้า แขน ขา และกล้ามเนื้อกระตุก2. พาราควอต (Paraquat) เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดสัมผัสตาย ไม่เคลื่อนย้ายไปต ...

อ่านต่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
5. ศรีสะเกษ 2: มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ให้วิตามินซีสูง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดารับประทานผลสดเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ในปี 2555–2558 ได้ทำการรวบรวม คัดเลือกพันธุ์ ปี 2559–2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต ปลูกเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์กับพันธุ์ลูกผสมการค้า ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรตามแหล่งปลูกต่าง ๆ วิเคราะห์ปริ ...

อ่านต่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
6. มหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอนในงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ครัั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562ณ บริเวณสนามบินเก่า อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ...

อ่านต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

แจ้งเตือน

1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2562

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 16-18 พ.ย. 62 บริเวณพื้นราบของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง ช่วงวันที่ 19-21 พ.ย. 62 ...

อ่านต่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
2. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ระวังการระบาดของหอยทากบก

สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก ทำให้พื้นดินชุ่มชื้นในระยะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักหรือผักอินทรีย์เฝ้าระวังการระบาดของหอยทากบก อาทิ หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่ หอยดักดาน และหอยสาริกา สามารถพบได้ในทุกระยะของการปลูกผัก เกษตรกรควรสังเกตหอยทากบกในช่วงระยะเมล็ดงอก หอยจะกัดกินต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ด จนไม่พบต้นกล้า ...

อ่านต่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
3. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เตือนเฝ้าระวัง "โรครากเน่าโคนเน่ามะละกอระบาด"

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่ามะละกอระบาดสภาพอากาศในช่วงนี้ มักจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนตก เอื้อต่อการเจริญเติบโตของศัตรูพืช โดยเฉพาะเชื้อรา เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอเตรียมรับมือ โรครากเน่าโคนเน่ามะละกอ เป็นโรคที่สามารถพบมากในระยะต้นกล้าไปจนถึงระยะต้นโตเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะต้นกล้าจะแส ...

อ่านต่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
4. กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือโรคแอนแทรคโนสในสตรอว์เบอร์รี

ในระยะนี้จะมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศเย็นในตอนกลางคืน เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีเฝ้าระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี มักพบอาการบนก้านใบและลำต้น มีแผลสีม่วงแดงขนาดเล็กขยายลุกลามไปตามความยาวของก้านใบและลำต้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้ำตาล เนื้อเยื่อบริเวณแ ...

อ่านต่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2562

ถามตอบ

1. เงินชดเชยราคาปาล์มรอบสองเราต้องไปยืนยันสิทธิ์ทุกครั้งเลยหรือป่าวคะ
อ่านต่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
2. อยากรู้ว่า ต้นไม้นี้ ชื่ออะไร
อ่านต่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
3. สวัสดีค่ะ ได้ลองเข้าไปตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท แล้วระบบขึ้นสถานะว่า รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ อยากถามว่าจะได้หรือเปล่าคะ ก่อนหน้านี้ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ได้เข้าไปสอบถามที่เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ส่งรายชื่อไป ธกส.แล้ว และตรวจสอบในฟาร์มบุ๊คได้แจ้งมาว่า รายชื่อได้ถูกส่งไป ธกส.แล้ว 55 วัน แต่ทำไมเงินยังไม่เข้าอีกคะ
อ่านต่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
4. สวัสดีครับ ขอสอบถามข้อมูลหน่อยครับ มีที่ไหนบ้างที่เปิดอบรมเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าครับ
อ่านต่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
5. อยากสอบถามครับว่า เงินส่วนต่างชาวนา ไร่ละ 500 ได้ผ่านการสมาคมมาแล้วครับ คนอื่นเขาได้กันหมดแล้ว แต่ผมไม่ได้ ผมจึงตัดสินใจไปถาม ธ.ก.ส แต่บัญชีถูกปิด ตอนนี้เปิดบัญชีใหม่แล้ว แล้วเงินที่ตีกลับไปจะเข้ามาบัญชีใหม่เราไหมครับ หรือว่าไม่ได้แล้ว ช่วยตอบผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ🙏🙏
อ่านต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
6. สอบถามอาการผักสลัดตามภาพที่แนบมา ขอบใบมีอาการสีเริ่มอ่อน บางใบขอบเหลือง รวมถึงขอบๆ มีอาการเหมือนไหม้เล็กๆ หรือสีเข้มเป็นสีน้ำตาลค่ะ อยากทราบว่าเป็นอาการขาดธาตุอาหาร หรือเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ ในภาพคือเพิ่งงอกออกมาได้สักระยะ หลังจากตัดไปค่ะ ขอคำแนะนำในการกำจัดเพลี้ยไฟด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562