sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เรื่องน่ารู้: น้ำปู้

น้ำปู้ หรือ หนามแน่แดง เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมักเป็นสีเขียว ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามดอก ออกเป็นช่อห้อยลง ยาวประมาณ 40-50 ซม. ดอกย่อยมีใบประดับสีเขียวเข้มอมม่วง ขนาดใหญ่ 2 อัน ประกบกัน กลีบเลี้ยงขนาดเล็กเชื่อมติดกันคล้ายวงแหวน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดค่อนข้างแบน ปลายแยกเป็น 5 ...

อ่านต่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2562
2. เรื่องน่ารู้ : เก้าโป้ง

เก้าโป้ง หรือ สะแกแสง เป็นไม้ต้นสูงประมาณ 10-20 เมตร เปลือกเรียบออกสีเหลือบ กิ่งอ่อนมีขน ใบเดี่ยวรูปไข่กว้างแกมขอบขนานโคนใบรูปหัวใจตื้น ๆ ปลายใบมน หรือมีติ่งแหลมเล็กน้อย ขอบใบมีขนสีเทาอ่อน ดอกสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบรองดอก รูปไข่ยาว 1-2 ซม. กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 ...

อ่านต่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
3. พาไปดูการเลี้ยงหอยหวาน หอยราคาแพง ตลาดมีแต่โตกับโต

เทคนิคบริหารจัดการฟาร์มโรงเรือนเลี้ยงหอยหวาน ต้องมีสภาพโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เกษตรกรสามารถเลี้ยงหอยหวานบนบกในบ่อซีเมนต์ขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 5 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร ติดตาข่ายรอบๆ บ่อเพื่อป้องกันไม่ให้หอยหวานปีนออกนอกบ่อได้ รองก้นบ่อด้วยทราย สูบน้ำทะเลขึ้นมาใช้เลี้ยงหอยในบ่อ โดยให้มีระดับคว ...

อ่านต่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
4. การยื่นขอปลูกกัญชา สามารถยื่นได้ที่ อย.

ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดว่าขั้นตอนการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาผู้ขออนุญาตต้องเป็น1.1 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือว ...

อ่านต่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
5. “มะละกะ” ผลไม้หากินยากของ อ.ตะกั่วป่า คล้ายลางสาดและไม่ใช่ลองกอง

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ ลูกมะละกะ ผลไม้ชื่อดังประจำอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ออกสู่ท้องตลาด ให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ลิ้มชิมรส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีรูปร่างของผลคล้ายกับลองกองและลางสาด ซึ่งคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็จะไม่สามารถแยกไม่ได้เลยแต่เมื่อได้ลองลิ้มชิมรสชาติขอ ...

อ่านต่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
6. ม.ขอนแก่น เปิดตัว AI โดรนวัดความหวานไร่อ้อย

โครงการ "Field Practice Solutions (FPS) : ที่ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไร่” เปิดตัวภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน พัฒนาอากา ...

อ่านต่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

แจ้งเตือน

1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 21-27 สิงหาคม 2562

คาดหมายลักษณะอากาศ : ช่วง 21-24 ส.ค. 62 ประเทศไทยจะมีฝนต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนวันที่ 25-27 ส.ค. 62 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลง สำหรับทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บ ...

อ่านต่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
2. ปลูกดาวเรืองระวังโรคดอกเน่า

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เตือนเกษตรกรระวังโรคดอกเน่าในดาวเรือง เริ่มแรกกลีบดอกมีลักษณะฉ่ำน้ำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจาปลายกลีบดอกไปหาโคนดอก แล้วเน่าลุกลามเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้งดอก ดอกเสียคุณภาพ ถ้าเชื้อเข้าทำลายในระยะดอกตูม จะทำให้ดอกไม่บาน หากโรครุนแรงจะลุกลามสู่ต้นทำให้ต้นเน่าและยืนต้นตายว ...

อ่านต่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3. ฝนชุก...เตรียมรับมือ "โรคใบจุดดำกุหลาบ"

ฝนตกชุกและอากาศร้อนในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกกุหลาบ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีรับมือโรคใบจุดดำที่เกิดจากเชื้อรา ให้เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวัง เพราะสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของกุหลาบ มักพบแสดงอาการเริ่มแรกที่ใบกุหลาบด้านล่างก่อน โดยใบจะเริ่มเป็นจุดแผลกลมสีด ...

อ่านต่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
4. เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวัง “เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน” ระบาด

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนมักเข้าทำลายในระยะที่ทุเรียนแตกใบอ่อนถึงออกดอก พบระบาดทำความเสียหายกับทุเรียนอย่างมากในแหล่งปลูกทุเรียนทั่วไป ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโต เมื่อระบาดมากๆ ทำให้ใบหงิกงอ และถ้าเพลี้ยไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากแล ...

อ่านต่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ถามตอบ

1. สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ1. กำลังร่อนดินเก่าเพื่อนำมาปลูกใหม่ แล้วเจอตัวคล้ายๆพยาธิ มีวิธีป้องกันมั้ยคะ2. ตามข้อ 1 ที่กล่าวไป หากร่อนดินผสมปูนขาว ตากแดดไว้สัก 1 อาทิตย์ แล้วอาทิตย์ถัดไป สามารถนำน้ำจำพวกพริกตำสดมาราดพร้อมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือน้ำEM พร้อมกันได้ไหมคะ ... จะเป็นการช่วยในเรื่องของกำจัดแมลงหรือพยาธิตามไฟล์ที่แนบไหมคะ3. นอกจากพยาธิแล้ว พบว่าตอนนำใบก้รมปูออกจากถุงกระสอบที่ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ เพื่อมาใช้ในการปลูกผัก เจอตัวแมงเล็กๆ ตามที่ได้แนบไฟล์ให้อีกด้วยค่ะ ในครั้งแรกที่เจอเพียงไม่กี่ตัวคิดว่าไม่เป็นอะไรเลยน้ำมาใช้ในการผสมการปลูก แต่ตอนนำดินออกมาร่อน พบจำนวนเยอะมาก มั้งตัวเล็กและใหญ่ หากทำตามข้อ 2. ที่กล่าวไป จะช่วยให้ ทั้งพยาธิ และแมงตายหรือลดลงมั้ยคะขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2562
2. ขอปรึกษาครับ ต้นข้าวเป็นโรคใบไหม้จะตัดใบทิ้งได้มั้ยครับ แล้วโรคจะหายไหม หรือมีวิธีป้องกันกำจัดอย่างไรบ้างครับ (คำถามจากคุณสมชาย from Line@)
อ่านต่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
3. ขอปรึกษาครับ กระเจี๊ยบแดงปลูกในพื้นที่อุตรดิตถ์ ใบมีอาการลักษณะตามรูปภาพที่แนบมาครับ เกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ไขยังไงครับ (คำถามจากคุณสมชาย from Line@)
อ่านต่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
4. ใบอ่อนมะม่วงมีอาการดังรูปถ่าย อยากเรียนถามว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีวิธีการแก้ไขและรักษาอย่างไรครับ
อ่านต่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
5. สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ มีต้นแปลก ๆ ขึ้นตามภาพเลยค่ะ ขึ้นภายในคืนเดียว เนื่องจากสังเกตุในเย็นวันก่อนหน้ายังไม่มี เป็นดอกขาว ๆ เทา ๆ ขึ้นในหลาย ๆ ถุงปลูก และอีกต้นหนึ่งซึ่งยังเป็นต้นเขียว ๆ เล็ก ๆ อยู่ ไม่แน่ใจมีความเกี่ยวข้องกันรึเปล่า แต่มักจะเห็นขึ้นตอนช่วงหลังฝนตกใหม่ๆ พออีกวันมาดูก็จะเห็นต้นเล็ก ๆ ตามภาพ แบบนี้บ่งบอกได้มั้ยคะว่า ดินมีปัญหาอะไรรึเปล่า เป็นเพียงต้นหญ้าทั่ว ๆ ไปหรือเปล่า หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อผักสลัดที่เราปลูกมั้ยคะ มีวิธีป้องกันหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
6. สวัสดีครับ พอจะมีบทความ หนังสือ หรือแหล่งความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชในน้ำ ระบบไฮโดรโปนิกส์ แนะนำบ้างไหมครับ
อ่านต่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2562